Main menu

Najczęściej stosowane metody leczenia zaburzeń i chorób psychicznych

Najczęściej stosowanymi metodami leczenia zaburzeń i chorób psychicznych są farmakoterapia i psychoterapia. Każdorazowo zastosowane leczenie musi być zindywidualizowane.

Farmakoterapia pozostaje metodą pierwszego wyboru w zaburzeniach nastroju i zaburzeniach psychotycznych (schizofrenie, psychozy).

Psychoterapia zalecana jest do leczenia zaburzeń osobowości, stanów lękowych oraz nerwic.

Farmakoterapia i psychoterapia mogą się wzajemnie uzupełniać, dając wyższą skuteczność niż każda z tych metod leczenia osobno.

Comments are closed.