Main menu

Czy informacje udzielane podczas konsultacji medycznej objęte są tajemnicą lekarską?

Tajemnicą lekarską objęte są wszelkie informacje, które dotyczą stanu zdrowia, rozpoznania i przebieg leczenia, jak również życia prywatnego, rodzinnego i zawodowego pacjenta. Informacje takie pozostają poufne także po śmieci pacjenta.

Comments are closed.