Main menu

Czym są zaburzenia osobowości?

Osobowość człowieka to wypadkowa cech biologicznych i doświadczeń życiowych osoby, która kształtuje się przez całe życie. Zaburzenia osobowości stwierdza się wtedy, kiedy wzorce funkcjonowania u danej osoby są sztywne, uniemożliwiają elastyczne dostosowanie się do zmiennych okoliczności. Zaburzenia osobowości powodują cierpienie u nich samych lub osób z ich otoczenia.

Comments are closed.