Main menu

Pytania pacjentów

Najczęściej stosowane metody leczenia zaburzeń i chorób psychicznych

Najczęściej stosowanymi metodami leczenia zaburzeń i chorób psychicznych są farmakoterapia i psychoterapia. Każdorazowo zastosowane leczenie musi być zindywidualizowane. Farmakoterapia pozostaje metodą pierwszego wyboru w zaburzeniach nastroju i zaburzeniach psychotycznych (schizofrenie, psychozy). Psychoterapia zalecana jest do leczenia zaburzeń osobowości, stanów lękowych oraz nerwic. Farmakoterapia i psychoterapia mogą się wzajemnie uzupełniać, dając wyższą skuteczność niż każda z … Czytaj więcej

Czy można uzależnić się od leków antydepresyjnych?

Nie ma możliwości uzależnienia się od leków antydepresyjnych. Ewentualne objawy, które mogą pojawić się po odstawieniu tych leków, są przejściowe i związane jedynie z naturalnym czasem potrzebnym do adaptacji receptorów przy braku leków.

Czym jest psychoterapia?

Psychoterapia to zaplanowane i zamierzone działanie lecznicze prowadzone przez odpowiednio wyszkolonych profesjonalistów. Ma ono na celu zmianę wzorców zachowań czy struktur lub procesów wewnątrzpsychicznych, które są źródłem cierpienia danej osoby.

Co to jest depresja?

Depresja to epizod obniżonego nastroju, trwający od 2 tygodni do 2 lat. Charakterystyczne dla depresji objawy to: wyraźny spadek zainteresowań i zdolności do czerpania przyjemności z codziennych aktywności, utrata energii, motywacji do działania, ciągłe uczucie zmęczenia, utrata pewności siebie, nieracjonalne poczucie winy, samooskarżenia, poczucie ogólnej niewydolności i bezradności, zaburzenia funkcji poznawczych – pamięci, koncentracji uwagi, … Czytaj więcej

Czym są zaburzenia osobowości?

Osobowość człowieka to wypadkowa cech biologicznych i doświadczeń życiowych osoby, która kształtuje się przez całe życie. Zaburzenia osobowości stwierdza się wtedy, kiedy wzorce funkcjonowania u danej osoby są sztywne, uniemożliwiają elastyczne dostosowanie się do zmiennych okoliczności. Zaburzenia osobowości powodują cierpienie u nich samych lub osób z ich otoczenia.